messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder รายงานการประชุมสภา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
find_in_page ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
find_in_page ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
find_in_page ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น ครั้งแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น