องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file การดำเนินประชุมหารือการจัดซื้อชุดตรวจ ATK poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานผลการรายงานผลการใช้น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง อบต.วังนกแอ่น ปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น