องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
find_in_page ประกาศ เรียกประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 459 |
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 748 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo กำหนดสถานที่เขตปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo เอกสารประชาสัมพันธ์ดำเนินคดีกับคนบ้าได้หรือไม่? poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo ประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน ให้ผู้ประกอบการร่วมกันต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
1 - 20 (ทั้งหมด 240 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12