องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file งบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1