องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
insert_drive_file คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file คำขอตรวจค้นเอกสาร ใบเทน (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำร้อง (ทะเบียนพานิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ใบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค ผู้ประสบภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1