messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย[7 มิถุนายน 2567]
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567[7 มิถุนายน 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การสนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนในตำบลวังนกแอ่น[6 มิถุนายน 2567]
ออกรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่ (เพิ่มเติม)[6 มิถุนายน 2567]
ออกรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่ (เพิ่มเติม)[5 มิถุนายน 2567]
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...[3 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[31 พฤษภาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567[30 พฤษภาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ หลักสูตร "การทำลูกประคบและสมุนไพรแช่เท้า"[29 พฤษภาคม 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การสนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนในตำบลวังนกแอ่น[29 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 - 10 (ทั้งหมด 500 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น