องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [30 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมหารือ เรื่องการซ่อมแซมถนน หมู่ 17 [29 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นครั้งที่ 1/2567 (เพิ่มเติม) [29 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นครั้งที่ 1/2567 [28 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [23 พฤศจิกายน 2566]
ออกสอบเครสขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้(เพิ่มเติม) [22 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมผ่านระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกล(Zoom Meeting) [21 พฤศจิกายน 2566]
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย [20 พฤศจิกายน 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ [17 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 - 10 (ทั้งหมด 317 รายการ)