องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [29 มีนาคม 2566]
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ [27 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ อบต.วังนกแอ่น [24 มีนาคม 2566]
โครงการเตรียมความพร้อมการสำรวจขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว พื้นที่ตำบลวังนกแอ่น [23 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ [22 มีนาคม 2566]
ให้การช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย [22 มีนาคม 2566]
งานผัดไทยวังทองและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2566 [21 มีนาคม 2566]
งาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 [21 มีนาคม 2566]
ศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก [21 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ [16 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 139 รายการ)