องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มอบวุฒิบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังนกแอ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.วังนกแอ่น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ผู้โพส : admin