messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ
รายละเอียด : วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการอบรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่น จำนวน 237 คน วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น