องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เปิดสะพานข้ามแม่น้ำเข็ก หมู่ที่ 18 บ้านแก่งเจริญ
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ สะพานเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโสภา กับ หมู่ที่ 18 ตำบลวังนกแอ่น ข้ามแคววังทอง อำเภอวังทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สว.กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว.กาญจนารัตน์ สีวิโรจน์ สว.พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สว.ทรงเดช เสมอคำ และคณะ เดินทางร่วมพิธีทำบุญสะพานข้ามแม่น้ำเข็ก ตัดตรงจากหมู่บ้านสู่ถนนใหญ่ เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 9 บ้านแก่งซอง ตำบลแก่งโสภา กับหมู่ที่ 18 บ้านแก่งเจริญ ตำบลวังนกแอ่น จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยนายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติ นายโอฬาร เต็งรัง ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายก อบจ. หัวหน้าส่วนอำเภอวังทอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ของตำบลวังนกแอ่น และตำบลแก่งโสภา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ด้วยความร่วมมืออันดีจาก นายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านแก่งเจริญ นายจเร จันทะคีรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.วังนกแอ่น และชาวบ้านบ้านแก่งเจริญ ตำบลวังนกแอ่น ที่ได้ร่วมมือกันจัดงานในวันนี้
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น