องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบำรุงดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน, บาดาล) หลักสูตร “ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน”
รายละเอียด : วันที่ 14 มีนาคม 2566 กองช่าง อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบำรุงดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน, บาดาล) หลักสูตร “ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน” ให้กับคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน จำนวน 26 กลุ่ม จำนวน 78 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ เกี่ยวกับการบำรุง ดูแล รักษา ระบบประปาแบบผิวดิน และแบบบาดาล และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา การควบคุมคุณภาพน้ำประปา ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2566 กล่าวเปิดโครงการโดยนายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดย รองนายก อบต.วังนกแอ่น นางจิดาภรณ์ คงอินทร์
ผู้โพส : admin