ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : "วังนกแอ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "วังนกแอ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง"../add_file/"วังนกแอ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง"
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOEBtcWSpEL-YGBjprERTFGC1u6-Pvvc_dw3sKa6EIsLIwxA/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOEBtcWSpEL-YGBjprERTFGC1u6-Pvvc_dw3sKa6EIsLIwxA/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOEBtcWSpEL-YGBjprERTFGC1u6-Pvvc_dw3sKa6EIsLIwxA/viewform
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZXAKMUZgZzUpE4hT19go0akLWfXYkcMAAbNeRqSyzApUoWw/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZXAKMUZgZzUpE4hT19go0akLWfXYkcMAAbNeRqSyzApUoWw/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZXAKMUZgZzUpE4hT19go0akLWfXYkcMAAbNeRqSyzApUoWw/viewform
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYpvcIN_sL_7X0x_E_rPKfVEPW3H8vMmyt7dzrb2UXuAQPUA/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYpvcIN_sL_7X0x_E_rPKfVEPW3H8vMmyt7dzrb2UXuAQPUA/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYpvcIN_sL_7X0x_E_rPKfVEPW3H8vMmyt7dzrb2UXuAQPUA/viewform
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYXYKfK8sPT-b0PzYuqhWWM1fqhqbwCxbj19Y4shpZR_P27w/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYXYKfK8sPT-b0PzYuqhWWM1fqhqbwCxbj19Y4shpZR_P27w/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYXYKfK8sPT-b0PzYuqhWWM1fqhqbwCxbj19Y4shpZR_P27w/viewform
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4b8GX9ETevF0gZfqORF-1T-XccinO2ZvqDz2Pt7x5U7x9g/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4b8GX9ETevF0gZfqORF-1T-XccinO2ZvqDz2Pt7x5U7x9g/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH4b8GX9ETevF0gZfqORF-1T-XccinO2ZvqDz2Pt7x5U7x9g/viewform
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhQp1ulzjQ22t9yB2ufCAuMPHXS25evgKfqPLyAiCFl5ewuw/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhQp1ulzjQ22t9yB2ufCAuMPHXS25evgKfqPLyAiCFl5ewuw/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhQp1ulzjQ22t9yB2ufCAuMPHXS25evgKfqPLyAiCFl5ewuw/viewform
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำบลวังนกแอ่น จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2479 ราษฎรอพยพมาจากหลายแห่ง เช่น เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ประเทศลาว และอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เข้ามาทำไร่ ทำสวน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เล่าขานกันว่า ในเดือนสามจะมีนกนางแอ่น มาเกาะตามบ้านเรือน ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “บ้านวังนกแอ่น” เดิมบ้านวังนกแอ่นขึ้นกับตำบลชัยนาม มีนายเลื่อมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ต่อมา นายเหล่ พนารักษ์ เป็นนายอำเภอวังทอง ได้แยกบ้านวังนกแอ่นออกจากตำบลชัยนาม ตั้งเป็นตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลวังนกแอ่น จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2479 ราษฎรอพยพมาจากหลายแห่ง เช่น เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ประเทศลาว และอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เข้ามาทำไร่ ทำสวน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เล่าขานกันว่า ในเดือนสามจะมีนกนางแอ่น มาเกาะตามบ้านเรือน ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “บ้านวังนกแอ่น” เดิมบ้านวังนกแอ่นขึ้นกับตำบลชัยนาม มีนายเลื่อมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ต่อมา นายเหล่ พนารักษ์ เป็นนายอำเภอวังทอง ได้แยกบ้านวังนกแอ่นออกจากตำบลชัยนาม ตั้งเป็นตำบลวังนกแอ่น../add_file/ ตำบลวังนกแอ่น จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2479 ราษฎรอพยพมาจากหลายแห่ง เช่น เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ประเทศลาว และอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เข้ามาทำไร่ ทำสวน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เล่าขานกันว่า ในเดือนสามจะมีนกนางแอ่น มาเกาะตามบ้านเรือน ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “บ้านวังนกแอ่น” เดิมบ้านวังนกแอ่นขึ้นกับตำบลชัยนาม มีนายเลื่อมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ต่อมา นายเหล่ พนารักษ์ เป็นนายอำเภอวังทอง ได้แยกบ้านวังนกแอ่นออกจากตำบลชัยนาม ตั้งเป็นตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลวังนกแอ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เป็นราชการส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลวังนกแอ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เป็นราชการส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลวังนกแอ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เป็นราชการส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ชื่อไฟล์ : จำนวนครัวเรือน จำนวน 6,553 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 16,492 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 8,503 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 หญิง จำนวน 7,989 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 31.50 คน / ตร.กม. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำนวนครัวเรือน จำนวน 6,553 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 16,492 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 8,503 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 หญิง จำนวน 7,989 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 31.50 คน / ตร.กม. ../add_file/จำนวนครัวเรือน จำนวน 6,553 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 16,492 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 8,503 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 หญิง จำนวน 7,989 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 31.50 คน / ตร.กม.
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 (ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 19 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร ) เนื้อที่ ประมาณ 523.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 327,218 ไร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 (ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 19 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร ) เนื้อที่ ประมาณ 523.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 327,218 ไร่../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 (ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 19 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร ) เนื้อที่ ประมาณ 523.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 327,218 ไร่
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ จด ตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ทิศใต้ จด ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ทิศตะวันออก จด ตำบลดินทอง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ทิศตะวันตก จด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ จด ตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ทิศใต้ จด ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ทิศตะวันออก จด ตำบลดินทอง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ทิศตะวันตก จด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์../add_file/ทิศเหนือ จด ตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ทิศใต้ จด ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ทิศตะวันออก จด ตำบลดินทอง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ทิศตะวันตก จด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อไฟล์ : มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา รวมทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีแม่น้ำเข็กไหลผ่านกลางตำบล จากทิศตะวันออก ไหลไปสู่ทิศตะวันตก มีหมู่บ้านตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ริมสองฝั่ง ของแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเหมาะกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา รวมทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีแม่น้ำเข็กไหลผ่านกลางตำบล จากทิศตะวันออก ไหลไปสู่ทิศตะวันตก มีหมู่บ้านตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ริมสองฝั่ง ของแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเหมาะกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์../add_file/มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา รวมทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีแม่น้ำเข็กไหลผ่านกลางตำบล จากทิศตะวันออก ไหลไปสู่ทิศตะวันตก มีหมู่บ้านตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ริมสองฝั่ง ของแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเหมาะกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ชื่อไฟล์ : - ทำไร่ ทำสวน ( มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา ฯลฯ ) - เลี้ยงสัตว์ ( ไก่ สุกร โค กระบือ ) - ค้าขาย - อุตสาหกรรมในครัวเรือน( เครื่องปั้นดินเผาทำถังขยะจากยางรถยนต์ กลั่นสุราพื้นบ้าน ฯลฯ) - รับจ้างทั่วไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ทำไร่ ทำสวน ( มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา ฯลฯ ) - เลี้ยงสัตว์ ( ไก่ สุกร โค กระบือ ) - ค้าขาย - อุตสาหกรรมในครัวเรือน( เครื่องปั้นดินเผาทำถังขยะจากยางรถยนต์ กลั่นสุราพื้นบ้าน ฯลฯ) - รับจ้างทั่วไป../add_file/- ทำไร่ ทำสวน ( มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา ฯลฯ ) - เลี้ยงสัตว์ ( ไก่ สุกร โค กระบือ ) - ค้าขาย - อุตสาหกรรมในครัวเรือน( เครื่องปั้นดินเผาทำถังขยะจากยางรถยนต์ กลั่นสุราพื้นบ้าน ฯลฯ) - รับจ้างทั่วไป
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ../add_file/ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 ราย โดยสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หากผู้เข้าสอบมาหลังจากเวลา 09.40 น. ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 ราย โดยสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หากผู้เข้าสอบมาหลังจากเวลา 09.40 น. ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 ราย โดยสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หากผู้เข้าสอบมาหลังจากเวลา 09.40 น. ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการ อบต.วังนกแอ่น ตามวัน และเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการ อบต.วังนกแอ่น ตามวัน และเวลาราชการ../add_file/อบต.วังนกแอ่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการ อบต.วังนกแอ่น ตามวัน และเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชากรตำบลวังนกแอ่น มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรตำบลวังนกแอ่น มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี../add_file/ประชากรตำบลวังนกแอ่น มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี
ชื่อไฟล์ : - วันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม จัดงานทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง - งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน - วันสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดพิธีรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - แห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเพื่อให้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - วันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม จัดงานทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง - งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน - วันสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดพิธีรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - แห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเพื่อให้../add_file/- วันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม จัดงานทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง - งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน - วันสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดพิธีรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - แห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเพื่อให้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีศาสนสถานอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 37 แห่ง วัด ( หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,19 ) จำนวน 8 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 29 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีศาสนสถานอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 37 แห่ง วัด ( หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,19 ) จำนวน 8 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 29 แห่ง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีศาสนสถานอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 37 แห่ง วัด ( หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,19 ) จำนวน 8 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 29 แห่ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีสถานศึกษาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 19 ) - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 6 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,6,7,9,20) - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ( หมู่ที่ 1,2,10,11,13 ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ( สังกัด อบต.วังนกแอ่น จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 1,4,6 ) ( สังกัด กรมรบพิเศษที่ 4 จำนวน 1 แห่ง ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีสถานศึกษาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 19 ) - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 6 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,6,7,9,20) - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ( หมู่ที่ 1,2,10,11,13 ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ( สังกัด อบต.วังนกแอ่น จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 1,4,6 ) ( สังกัด กรมรบพิเศษที่ 4 จำนวน 1 แห่ง )../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีสถานศึกษาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 19 ) - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 6 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,6,7,9,20) - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ( หมู่ที่ 1,2,10,11,13 ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ( สังกัด อบต.วังนกแอ่น จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 1,4,6 ) ( สังกัด กรมรบพิเศษที่ 4 จำนวน 1 แห่ง )
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth) ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น เพื่ออบรมให้ความรู้การทำภาชนะจากวัสดุธรมชาติจากเครื่องขึ้นรูปภาชนะ การทำการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะ ทีมวิทยากรจากสวนป่าเขากระยาง และประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง 459 บ้านวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth) ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น เพื่ออบรมให้ความรู้การทำภาชนะจากวัสดุธรมชาติจากเครื่องขึ้นรูปภาชนะ การทำการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะ ทีมวิทยากรจากสวนป่าเขากระยาง และประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง 459 บ้านวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก../add_file/วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth) ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น เพื่ออบรมให้ความรู้การทำภาชนะจากวัสดุธรมชาติจากเครื่องขึ้นรูปภาชนะ การทำการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะ ทีมวิทยากรจากสวนป่าเขากระยาง และประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีพอเพียง 459 บ้านวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ชื่อไฟล์ : - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง ( หมู่ที่ 10,16,19 ,20) - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100% file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง ( หมู่ที่ 10,16,19 ,20) - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100% ../add_file/- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง ( หมู่ที่ 10,16,19 ,20) - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - ที่พักสายตรวจ จำนวน 3 แห่ง ( หมู่ที่ 2,3, สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) - ศูนย์ อปพร.ตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ที่พักสายตรวจ จำนวน 3 แห่ง ( หมู่ที่ 2,3, สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) - ศูนย์ อปพร.ตำบลวังนกแอ่น../add_file/- ที่พักสายตรวจ จำนวน 3 แห่ง ( หมู่ที่ 2,3, สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) - ศูนย์ อปพร.ตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ห่างจากอำเภอวังทองประมาณ 19 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ผ่าน สาย พิษณุโลก - นครไทย – ชาติตระการ –หล่มสัก - ชุมแพ – ขอนแก่น –อุดรธานี พิษณุโลก – ด่านซ้าย - เชียงใหม่ – ขอนแก่น เชียงราย – ขอนแก่น *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างท้องถิ่น สายพิษณุโลก – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง สายวังทอง – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ห่างจากอำเภอวังทองประมาณ 19 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ผ่าน สาย พิษณุโลก - นครไทย – ชาติตระการ –หล่มสัก - ชุมแพ – ขอนแก่น –อุดรธานี พิษณุโลก – ด่านซ้าย - เชียงใหม่ – ขอนแก่น เชียงราย – ขอนแก่น *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างท้องถิ่น สายพิษณุโลก – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง สายวังทอง – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ห่างจากอำเภอวังทองประมาณ 19 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างเมือง ผ่าน สาย พิษณุโลก - นครไทย – ชาติตระการ –หล่มสัก - ชุมแพ – ขอนแก่น –อุดรธานี พิษณุโลก – ด่านซ้าย - เชียงใหม่ – ขอนแก่น เชียงราย – ขอนแก่น *** มีรถโดยสารประจำทางระหว่างท้องถิ่น สายพิษณุโลก – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง สายวังทอง – ทรัพย์ไพรวัลย์ - บ้านกลาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ที่หมู่ 8,9 กักเก็บน้ำได้ตลอดปี - ฝายน้ำล้น จำนวน 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 35 แห่ง - บ่อบาดาล จำนวน 39 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 32 แห่ง - ประปาภูเขา จำนวน 11 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ที่หมู่ 8,9 กักเก็บน้ำได้ตลอดปี - ฝายน้ำล้น จำนวน 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 35 แห่ง - บ่อบาดาล จำนวน 39 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 32 แห่ง - ประปาภูเขา จำนวน 11 แห่ง../add_file/- อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ที่หมู่ 8,9 กักเก็บน้ำได้ตลอดปี - ฝายน้ำล้น จำนวน 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น จำนวน 35 แห่ง - บ่อบาดาล จำนวน 39 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 32 แห่ง - ประปาภูเขา จำนวน 11 แห่ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ** แม่น้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง ) ซึ่งไหลมาจากอำเภอเขาค้อ เข้าสู่ตำบลวังนกแอ่น ที่หมู่ 16 ไหลผ่านเข้าสู่ หมู่ที่ 15,5,18,3,17,7,2 และออกไปทางหมู่ที่ 1 ไหลสู่ตำบลชัยนาม ระยะทาง แม่น้ำไหลผ่าน ตำบลนี้ประมาณ 38 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ** ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทอง ฝั่งซ้าย – ขวา ** อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ** ป่าอนุรักษ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ** แม่น้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง ) ซึ่งไหลมาจากอำเภอเขาค้อ เข้าสู่ตำบลวังนกแอ่น ที่หมู่ 16 ไหลผ่านเข้าสู่ หมู่ที่ 15,5,18,3,17,7,2 และออกไปทางหมู่ที่ 1 ไหลสู่ตำบลชัยนาม ระยะทาง แม่น้ำไหลผ่าน ตำบลนี้ประมาณ 38 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ** ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทอง ฝั่งซ้าย – ขวา ** อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ** ป่าอนุรักษ์../add_file/** แม่น้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง ) ซึ่งไหลมาจากอำเภอเขาค้อ เข้าสู่ตำบลวังนกแอ่น ที่หมู่ 16 ไหลผ่านเข้าสู่ หมู่ที่ 15,5,18,3,17,7,2 และออกไปทางหมู่ที่ 1 ไหลสู่ตำบลชัยนาม ระยะทาง แม่น้ำไหลผ่าน ตำบลนี้ประมาณ 38 กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ** ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทอง ฝั่งซ้าย – ขวา ** อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ** ป่าอนุรักษ์
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยเจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยเจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2565../add_file/ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 โดยเจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนแอ่น ประกาศหยุดปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2565 จำนวน 7 วัน เนื่องจากบุคลากรใน อบต.วังนกแอ่น มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 หากมีราชการที่ต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางเฟสบุค และเว็บไซด์ อบต.วังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนแอ่น ประกาศหยุดปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2565 จำนวน 7 วัน เนื่องจากบุคลากรใน อบต.วังนกแอ่น มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 หากมีราชการที่ต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางเฟสบุค และเว็บไซด์ อบต.วังนกแอ่น ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนแอ่น ประกาศหยุดปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2565 จำนวน 7 วัน เนื่องจากบุคลากรใน อบต.วังนกแอ่น มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 หากมีราชการที่ต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ทางเฟสบุค และเว็บไซด์ อบต.วังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : น้ำตกสกุโณทยาน (สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่นริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ) ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 13 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 28 กิโลเมตร และยังมีน้ำตกปอย แก่งซอง แก่งโสภา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นกับตำบลแก่งโสภา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: น้ำตกสกุโณทยาน (สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่นริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ) ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 13 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 28 กิโลเมตร และยังมีน้ำตกปอย แก่งซอง แก่งโสภา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นกับตำบลแก่งโสภา../add_file/น้ำตกสกุโณทยาน (สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น ตำบลวังนกแอ่นริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 ) ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 13 กิโลเมตร และจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 28 กิโลเมตร และยังมีน้ำตกปอย แก่งซอง แก่งโสภา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นกับตำบลแก่งโสภา
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : * ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: * ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง../add_file/* ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยให้ผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ยื่นขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยให้ผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ยื่นขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยให้ผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ยื่นขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ในเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : * ประชาชนในตำบลมีระบบน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: * ประชาชนในตำบลมีระบบน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง../add_file/* ประชาชนในตำบลมีระบบน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง
ชื่อไฟล์ : * ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน) จำนวน 1 แห่ง * สถานีโทรคมนาคม จำนวน 6 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดีแทค จำนวน 5 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดิจิตตอลจีเอสเอ็ม จำนวน 1 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: * ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน) จำนวน 1 แห่ง * สถานีโทรคมนาคม จำนวน 6 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดีแทค จำนวน 5 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดิจิตตอลจีเอสเอ็ม จำนวน 1 แห่ง ../add_file/* ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน) จำนวน 1 แห่ง * สถานีโทรคมนาคม จำนวน 6 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดีแทค จำนวน 5 แห่ง - สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดิจิตตอลจีเอสเอ็ม จำนวน 1 แห่ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : * ปั๊มน้ำมัน (PTT)( หมู่ที่ 19 ) จำนวน 1 แห่ง * เครื่องปั้นดินเผา ( หมู่ที่ 1 ) จำนวน 5 แห่ง * ทำถังขยะจากยางรถยนต์ ( หมู่ที่ 3 ) จำนวน 5 แห่ง * โรงกลั่นสุรา ( หมู่ที่ 13 ) จำนวน 1 แห่ง * รีสอร์ท หมู่ที่ 7 ) จำนวน 2 แห่ง * ร้านค้าขายของชำ จำนวน 144 แห่ง * ร้านขายอาหาร จำนวน 27 แห่ง * บริษัทรับซื้อยางพารา จำนวน 1 แห่ง * กลุ่มตลาดร่มเขียวชุมชน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: * ปั๊มน้ำมัน (PTT)( หมู่ที่ 19 ) จำนวน 1 แห่ง * เครื่องปั้นดินเผา ( หมู่ที่ 1 ) จำนวน 5 แห่ง * ทำถังขยะจากยางรถยนต์ ( หมู่ที่ 3 ) จำนวน 5 แห่ง * โรงกลั่นสุรา ( หมู่ที่ 13 ) จำนวน 1 แห่ง * รีสอร์ท หมู่ที่ 7 ) จำนวน 2 แห่ง * ร้านค้าขายของชำ จำนวน 144 แห่ง * ร้านขายอาหาร จำนวน 27 แห่ง * บริษัทรับซื้อยางพารา จำนวน 1 แห่ง * กลุ่มตลาดร่มเขียวชุมชน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง../add_file/* ปั๊มน้ำมัน (PTT)( หมู่ที่ 19 ) จำนวน 1 แห่ง * เครื่องปั้นดินเผา ( หมู่ที่ 1 ) จำนวน 5 แห่ง * ทำถังขยะจากยางรถยนต์ ( หมู่ที่ 3 ) จำนวน 5 แห่ง * โรงกลั่นสุรา ( หมู่ที่ 13 ) จำนวน 1 แห่ง * รีสอร์ท หมู่ที่ 7 ) จำนวน 2 แห่ง * ร้านค้าขายของชำ จำนวน 144 แห่ง * ร้านขายอาหาร จำนวน 27 แห่ง * บริษัทรับซื้อยางพารา จำนวน 1 แห่ง * กลุ่มตลาดร่มเขียวชุมชน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 25264 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 25264../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 25264
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : * ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 5 รุ่น * อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 รุ่น จำนวน 275 นาย * หมู่บ้าน อพป. (หมู่ที่ 2,4,5,6,9) จำนวน 5 หมู่บ้าน * คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน * กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,10,13,14,16) จำนวน 11 หมู่บ้าน * กลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง (หมู่ที่ 3,17) - กลุ่มผู้ปลูกยางพารา - กลุ่มผู้ปลูกลำไย - กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร (หมู่ที่ 2,5,6,9,19) - กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร (หมู่ที่ 5,9) - กลุ่มผลิตสุรากลั่น (หมู่ที่ 7,13) - กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังนกแอ่น * อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 183 คน * อาสาพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 86 คน * อาสาสมัครพลังงานชุมชน จำนวน 50 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: * ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 5 รุ่น * อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 รุ่น จำนวน 275 นาย * หมู่บ้าน อพป. (หมู่ที่ 2,4,5,6,9) จำนวน 5 หมู่บ้าน * คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน * กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,10,13,14,16) จำนวน 11 หมู่บ้าน * กลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง (หมู่ที่ 3,17) - กลุ่มผู้ปลูกยางพารา - กลุ่มผู้ปลูกลำไย - กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร (หมู่ที่ 2,5,6,9,19) - กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร (หมู่ที่ 5,9) - กลุ่มผลิตสุรากลั่น (หมู่ที่ 7,13) - กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังนกแอ่น * อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 183 คน * อาสาพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 86 คน * อาสาสมัครพลังงานชุมชน จำนวน 50 คน../add_file/* ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 5 รุ่น * อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 รุ่น จำนวน 275 นาย * หมู่บ้าน อพป. (หมู่ที่ 2,4,5,6,9) จำนวน 5 หมู่บ้าน * คณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน 20 หมู่บ้าน * กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,10,13,14,16) จำนวน 11 หมู่บ้าน * กลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง (หมู่ที่ 3,17) - กลุ่มผู้ปลูกยางพารา - กลุ่มผู้ปลูกลำไย - กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร (หมู่ที่ 2,5,6,9,19) - กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร (หมู่ที่ 5,9) - กลุ่มผลิตสุรากลั่น (หมู่ที่ 7,13) - กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังนกแอ่น * อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 183 คน * อาสาพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 86 คน * อาสาสมัครพลังงานชุมชน จำนวน 50 คน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 ธันวาคม 2564 อบต.วังนกแอ่น รับตรวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อบต.แก่งโสภา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 ธันวาคม 2564 อบต.วังนกแอ่น รับตรวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อบต.แก่งโสภา../add_file/วันที่ 22 ธันวาคม 2564 อบต.วังนกแอ่น รับตรวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อบต.แก่งโสภา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566../add_file/ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติโครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่นและนิติกรบรรจุใหม่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติโครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่นและนิติกรบรรจุใหม่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ../add_file/อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอนุมัติโครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย : Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่นและนิติกรบรรจุใหม่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นนำคณะเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย วังนกแอ่นไม่ทิ้งกัน เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นที่ติดเชื้อโควิดแล้วอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษา เป็นที่พักคอยก่อนทำการรักษาตามระบบ โดยใช้พื้นที่ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานและมีความพร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่พักคอย โดยจะเปิดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้าน และผ่านการประเมินจากโรงพยาบาล ร้องขอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เพื่อไปรับตัวมาพักคอย ทั้งนี้ นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังนกแอ่นเป็นอย่างมาก และได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอย วังนกแอ่นไม่ทิ้งกัน ขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 055-000876 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นนำคณะเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย วังนกแอ่นไม่ทิ้งกัน เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นที่ติดเชื้อโควิดแล้วอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษา เป็นที่พักคอยก่อนทำการรักษาตามระบบ โดยใช้พื้นที่ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานและมีความพร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่พักคอย โดยจะเปิดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้าน และผ่านการประเมินจากโรงพยาบาล ร้องขอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เพื่อไปรับตัวมาพักคอย ทั้งนี้ นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังนกแอ่นเป็นอย่างมาก และได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอย วังนกแอ่นไม่ทิ้งกัน ขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 055-000876 ../add_file/วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นนำคณะเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย วังนกแอ่นไม่ทิ้งกัน เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นที่ติดเชื้อโควิดแล้วอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษา เป็นที่พักคอยก่อนทำการรักษาตามระบบ โดยใช้พื้นที่ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานและมีความพร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่พักคอย โดยจะเปิดให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้าน และผ่านการประเมินจากโรงพยาบาล ร้องขอมายังองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เพื่อไปรับตัวมาพักคอย ทั้งนี้ นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังนกแอ่นเป็นอย่างมาก และได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอย วังนกแอ่นไม่ทิ้งกัน ขึ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 055-000876
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดโครงการฝึกอบรบการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยมี นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก นายอัฒธวัจภ์ ขำพร้อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อบต.วังนกแอ่นได้ปฏิบัติตามมาตราการของหน่วยงานสาธารณสุข โดยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดโครงการฝึกอบรบการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยมี นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก นายอัฒธวัจภ์ ขำพร้อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อบต.วังนกแอ่นได้ปฏิบัติตามมาตราการของหน่วยงานสาธารณสุข โดยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์../add_file/วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดโครงการฝึกอบรบการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดยมี นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก นายอัฒธวัจภ์ ขำพร้อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อบต.วังนกแอ่นได้ปฏิบัติตามมาตราการของหน่วยงานสาธารณสุข โดยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นพิจารณาแล้วว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นทั้ง 6 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-11 กรกฎาคม หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นพิจารณาแล้วว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นทั้ง 6 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-11 กรกฎาคม หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว ต่อไป ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นพิจารณาแล้วว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นทั้ง 6 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-11 กรกฎาคม หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว ต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 เมษายน 2564 นายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบ้านน้ำพรม หมู่ที่ 4 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,236 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 เมษายน 2564 นายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบ้านน้ำพรม หมู่ที่ 4 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,236 บาท../add_file/วันที่ 22 เมษายน 2564 นายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบ้านน้ำพรม หมู่ที่ 4 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,236 บาท
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา) เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบ ITAS ได้ที่ หมายเหตุ ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสำรวจ เมื่อเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา) เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบ ITAS ได้ที่ หมายเหตุ ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสำรวจ เมื่อเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล) ../add_file/ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา) เข้ามาตอบแบบสอบถามในระบบ ITAS ได้ที่ หมายเหตุ ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสำรวจ เมื่อเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)
ชื่อไฟล์ : สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ รายละเอียดดตาม QR Code นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ รายละเอียดดตาม QR Code นี้../add_file/สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ รวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ รายละเอียดดตาม QR Code นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขั้นตอนการสมัครสำหรับ ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ (เฉพาะกิจการประเภทบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการและตรวจสอบได้ , บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท๊กซี่,วินมอเตอร์ไซต์,รถตู้โดยสารประจำทาง) 1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา 2. สมัครร้านค้าที่ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ 3. สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 4. เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 5. โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS 6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิเราชนะ **ช่องทางการลงทะเบียน เราชนะ จะรองรับการสมัครเฉพาะประเภทบริการเท่านั้น กรณีร้านค้าอื่นที่มิใช่ประเภทบริการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้สมัครผ่านช่องทาง โครงการคนละครึ่ง **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ได้ที่ https://merchant-form.xn--b3c4a2a6ch6f.com/register www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ 3. สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 4. เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 5. โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS 6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิเราชนะ **ช่องทางการลงทะเบียน เราชนะ จะรองรับการสมัครเฉพาะประเภทบริการเท่านั้น กรณีร้านค้าอื่นที่มิใช่ประเภทบริการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้สมัครผ่านช่องทาง โครงการคนละครึ่ง **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ได้ที่ https://merchant-form.xn--b3c4a2a6ch6f.com/register " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขั้นตอนการสมัครสำหรับ ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ (เฉพาะกิจการประเภทบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการและตรวจสอบได้ , บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท๊กซี่,วินมอเตอร์ไซต์,รถตู้โดยสารประจำทาง) 1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา 2. สมัครร้านค้าที่ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ 3. สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 4. เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 5. โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS 6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิเราชนะ **ช่องทางการลงทะเบียน เราชนะ จะรองรับการสมัครเฉพาะประเภทบริการเท่านั้น กรณีร้านค้าอื่นที่มิใช่ประเภทบริการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้สมัครผ่านช่องทาง โครงการคนละครึ่ง **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ได้ที่ https://merchant-form.xn--b3c4a2a6ch6f.com/register ../add_file/ขั้นตอนการสมัครสำหรับ ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ (เฉพาะกิจการประเภทบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการและตรวจสอบได้ , บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท๊กซี่,วินมอเตอร์ไซต์,รถตู้โดยสารประจำทาง) 1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา 2. สมัครร้านค้าที่ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ 3. สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 4. เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 5. โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS 6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิเราชนะ **ช่องทางการลงทะเบียน เราชนะ จะรองรับการสมัครเฉพาะประเภทบริการเท่านั้น กรณีร้านค้าอื่นที่มิใช่ประเภทบริการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้สมัครผ่านช่องทาง โครงการคนละครึ่ง **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ได้ที่ https://merchant-form.xn--b3c4a2a6ch6f.com/register
ชื่อไฟล์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก (สวยป่าเขากระยาง) ร่วมประชุมประชาคม กับผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด และหมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย เพื่อประชุมหารือและประชาคมถึงผลดี ผลเสีย ของการก่อสร้างสกายวอล์ค (sky walk) บริเวณพื้นที่น้ำตกปอย ระหว่าง อบต.วังนกแอ่น และ อบต.แก่งโสภา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยผลการประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ก่อสร้างสกายวอล์ค (sky walk) ทั้งสามหมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก (สวยป่าเขากระยาง) ร่วมประชุมประชาคม กับผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด และหมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย เพื่อประชุมหารือและประชาคมถึงผลดี ผลเสีย ของการก่อสร้างสกายวอล์ค (sky walk) บริเวณพื้นที่น้ำตกปอย ระหว่าง อบต.วังนกแอ่น และ อบต.แก่งโสภา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยผลการประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ก่อสร้างสกายวอล์ค (sky walk) ทั้งสามหมู่บ้าน../add_file/วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก (สวยป่าเขากระยาง) ร่วมประชุมประชาคม กับผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด และหมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย เพื่อประชุมหารือและประชาคมถึงผลดี ผลเสีย ของการก่อสร้างสกายวอล์ค (sky walk) บริเวณพื้นที่น้ำตกปอย ระหว่าง อบต.วังนกแอ่น และ อบต.แก่งโสภา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยผลการประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ก่อสร้างสกายวอล์ค (sky walk) ทั้งสามหมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 19 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 19 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 19 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 18 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 18 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 18 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 17 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 17 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 17 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 16 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 16 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 16 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 15 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 15 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 15 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 14 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 < file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 14 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 < ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 14 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 <
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 13 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 13 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 13 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 12 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 12 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 12 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 11 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 11 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 11 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 10 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 10 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 10 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 9 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 9 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 9 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 8 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 8 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 8 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 6 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 6 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 6 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 5 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 5 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 5 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 4 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 4 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 4 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 3 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผ.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) (ส.ถ.4/4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) (ส.ถ.4/4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) (ส.ถ.4/4) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณฝายน้ำล้นเดิม หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ได้มีถนน คสล.สำหรับใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณฝายน้ำล้นเดิม หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ได้มีถนน คสล.สำหรับใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น../add_file/อบต.วังนกแอ่น ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณฝายน้ำล้นเดิม หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ได้มีถนน คสล.สำหรับใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะกฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน ป้ายบนอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย (ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม (ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 ) ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา 4 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวง 55 ( พ.ศ. 2543 ) ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะกฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน ป้ายบนอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย (ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม (ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 ) ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา 4 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวง 55 ( พ.ศ. 2543 ) ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร ../add_file/การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะกฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน ป้ายบนอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย (ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม (ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 ) ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา 4 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวง 55 ( พ.ศ. 2543 ) ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : "น้ำตกน่ายล ไม้ผลหวานฉ่ำ เลิศล้ำประเพณี ของดีวังนกแอ่น" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "น้ำตกน่ายล ไม้ผลหวานฉ่ำ เลิศล้ำประเพณี ของดีวังนกแอ่น"../add_file/"น้ำตกน่ายล ไม้ผลหวานฉ่ำ เลิศล้ำประเพณี ของดีวังนกแอ่น"
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - พัฒนาคนให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เข้าถึงการให้บริการสาธารณะภายใต้ระบบการบริหารจัดการของรัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม - พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ ชีวิตบนค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา - พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ - สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการผลิต และการให้บริการอย่างมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - สร้างสังคมสันติสุขโดยเริ่มที่ครอบครัวอบอุ่น ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว และโปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - พัฒนาคนให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เข้าถึงการให้บริการสาธารณะภายใต้ระบบการบริหารจัดการของรัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม - พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ ชีวิตบนค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา - พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ - สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการผลิต และการให้บริการอย่างมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - สร้างสังคมสันติสุขโดยเริ่มที่ครอบครัวอบอุ่น ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว และโปร่งใส../add_file/- พัฒนาคนให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เข้าถึงการให้บริการสาธารณะภายใต้ระบบการบริหารจัดการของรัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม - พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ ชีวิตบนค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา - พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ - สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนการผลิต และการให้บริการอย่างมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - สร้างสังคมสันติสุขโดยเริ่มที่ครอบครัวอบอุ่น ทุกคนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว และโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่ งานตรวจบัญชี ทะเบียน เอกสาร การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินทุกประเภท ภาษีทั้งภายนอกภายใน การเก็บรักษาหลักฐาน การเงินบัญชี การจัดเก็บ รายได้ พัสดุทรัพย์สินของหน่วยงานและการทำประโยชน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่ งานตรวจบัญชี ทะเบียน เอกสาร การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินทุกประเภท ภาษีทั้งภายนอกภายใน การเก็บรักษาหลักฐาน การเงินบัญชี การจัดเก็บ รายได้ พัสดุทรัพย์สินของหน่วยงานและการทำประโยชน์../add_file/หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่ งานตรวจบัญชี ทะเบียน เอกสาร การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินทุกประเภท ภาษีทั้งภายนอกภายใน การเก็บรักษาหลักฐาน การเงินบัญชี การจัดเก็บ รายได้ พัสดุทรัพย์สินของหน่วยงานและการทำประโยชน์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ไม่มีตำแหน่ง "รองปลัด อบต." ในแผนอัตรากำลัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ไม่มีตำแหน่ง "รองปลัด อบต." ในแผนอัตรากำลัง../add_file/หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ไม่มีตำแหน่ง "รองปลัด อบต." ในแผนอัตรากำลัง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา - พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลถูกวิธี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา - พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลถูกวิธี../add_file/การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา - พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลถูกวิธี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว - ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา - จัดสถานที่เล่นกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน/ เยาวชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว - ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา - จัดสถานที่เล่นกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน/ เยาวชน../add_file/ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว - ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา - จัดสถานที่เล่นกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน/ เยาวชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมอาชีพ/รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - ให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับประชาชน - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมอาชีพ/รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - ให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับประชาชน - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ../add_file/ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมอาชีพ/รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - ให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับประชาชน - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรมปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา - พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ - ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรมปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา - พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ - ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น../add_file/ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรมปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา - พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ - ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า../add_file/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จัดระเบียบชุมชน ผังเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - บูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดระเบียบชุมชน ผังเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - บูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติด../add_file/จัดระเบียบชุมชน ผังเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - บูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนฐานความคุ้มค่า โปร่งใส ถูกต้อง - ยกระดับการศึกษาและอบรมของพนักงาน/บุคลากรของ อบต. - สร้างความพึ่งพอใจในการทำงานและบริการของ อบต. - ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี - สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนและจัดประชาคมท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนฐานความคุ้มค่า โปร่งใส ถูกต้อง - ยกระดับการศึกษาและอบรมของพนักงาน/บุคลากรของ อบต. - สร้างความพึ่งพอใจในการทำงานและบริการของ อบต. - ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี - สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนและจัดประชาคมท้องถิ่น ../add_file/บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนฐานความคุ้มค่า โปร่งใส ถูกต้อง - ยกระดับการศึกษาและอบรมของพนักงาน/บุคลากรของ อบต. - สร้างความพึ่งพอใจในการทำงานและบริการของ อบต. - ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี - สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนและจัดประชาคมท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ : 055-000-876 โทรสาร : 055-000-876 Website : https://www.wangnokan.go.th/ Email : wangnokan.abt@gmail.com (อีเมลกลาง) : saraban@wangnokan.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ : 055-000-876 โทรสาร : 055-000-876 Website : https://www.wangnokan.go.th/ Email : wangnokan.abt@gmail.com (อีเมลกลาง) : saraban@wangnokan.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ : 055-000-876 โทรสาร : 055-000-876 Website : https://www.wangnokan.go.th/ Email : wangnokan.abt@gmail.com (อีเมลกลาง) : saraban@wangnokan.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwyim5YeXIMpHyPsQHD_nGtbppoZyys9g0BvRRtZrdKpQdg/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwyim5YeXIMpHyPsQHD_nGtbppoZyys9g0BvRRtZrdKpQdg/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwyim5YeXIMpHyPsQHD_nGtbppoZyys9g0BvRRtZrdKpQdg/viewform
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZwVGfS_Lhk51WdF2Fzt5aDFLYjpnPlE/edit#gid=245210245 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZwVGfS_Lhk51WdF2Fzt5aDFLYjpnPlE/edit#gid=245210245../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZwVGfS_Lhk51WdF2Fzt5aDFLYjpnPlE/edit#gid=245210245
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bmScq5micKXi_JKLpOq39A0wQXq7UF8rmTbW1r8_mps/edit#gid=385568038 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bmScq5micKXi_JKLpOq39A0wQXq7UF8rmTbW1r8_mps/edit#gid=385568038../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bmScq5micKXi_JKLpOq39A0wQXq7UF8rmTbW1r8_mps/edit#gid=385568038
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา../add_file/อบต.วังนกแอ่น ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2565../add_file/จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2565../add_file/จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียนท่านนายก อบต.วังนกแอ่น ขอร้องเรียนเรื่องควันจากการเผาถ่านของหมู่6 บ้านวังตาด ซึ่งเคยแจ้งทางผู้ใหญ่สุเทพไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตำแหน่งที่ตั้งที่เผาถ่านติดกับวัดป่าวังแสงธรรม ติดกับบ้านคนรอบข้างมากและมีจำนวนเตาเผา5-6เตาทุกวันนี้มีควันจากเตาเผาแทบจะ24ชั่วโมงแล้ว คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือ เด็กและคนป่วยภาวะปอด เด็กเริ่มเป็นโรคทางเดินหายใจกันหลายรายแล้ว พระในวัดเริ่มอยู่กันไม่ไหว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล้วความทุกข์ของเช้าบ้านหน่อย ปล.ได้แจ้งให้ทราบตามขั้นตอน ผญ. อบต. อำเภอ. จังหวัด และสื่อฯ. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนท่านนายก อบต.วังนกแอ่น ขอร้องเรียนเรื่องควันจากการเผาถ่านของหมู่6 บ้านวังตาด ซึ่งเคยแจ้งทางผู้ใหญ่สุเทพไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตำแหน่งที่ตั้งที่เผาถ่านติดกับวัดป่าวังแสงธรรม ติดกับบ้านคนรอบข้างมากและมีจำนวนเตาเผา5-6เตาทุกวันนี้มีควันจากเตาเผาแทบจะ24ชั่วโมงแล้ว คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือ เด็กและคนป่วยภาวะปอด เด็กเริ่มเป็นโรคทางเดินหายใจกันหลายรายแล้ว พระในวัดเริ่มอยู่กันไม่ไหว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล้วความทุกข์ของเช้าบ้านหน่อย ปล.ได้แจ้งให้ทราบตามขั้นตอน ผญ. อบต. อำเภอ. จังหวัด และสื่อฯ.../add_file/เรียนท่านนายก อบต.วังนกแอ่น ขอร้องเรียนเรื่องควันจากการเผาถ่านของหมู่6 บ้านวังตาด ซึ่งเคยแจ้งทางผู้ใหญ่สุเทพไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตำแหน่งที่ตั้งที่เผาถ่านติดกับวัดป่าวังแสงธรรม ติดกับบ้านคนรอบข้างมากและมีจำนวนเตาเผา5-6เตาทุกวันนี้มีควันจากเตาเผาแทบจะ24ชั่วโมงแล้ว คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือ เด็กและคนป่วยภาวะปอด เด็กเริ่มเป็นโรคทางเดินหายใจกันหลายรายแล้ว พระในวัดเริ่มอยู่กันไม่ไหว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล้วความทุกข์ของเช้าบ้านหน่อย ปล.ได้แจ้งให้ทราบตามขั้นตอน ผญ. อบต. อำเภอ. จังหวัด และสื่อฯ.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน../add_file/รายงานข้อมูลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ที่ข้างเคียงนำโคจำนวน 2 ตัว มาเลี้ยง ผูกทิ้งไว้ และทำคอกใกล้กับบริเวณบ้าน ทำให้ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากการเลี้ยงโค ส่งผลกระทบทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาด้านสุขภาพ เวลาหายใจจะแสบคอ แสบจมูก เวียนศรีษะ รับประทานอาหารไม่ได้ สุขภาพจิตเสีย เป็นภูมิแพ้ ระคายเคืองตา มีขี้ตาไหลออกมาผิดปกติ และวิตกกังวลเรื่องโรคติดต่อที่จะมาจากโค เนื่องจากโคมีอาการป่วยมาก่อนหน้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ข้างเคียงนำโคจำนวน 2 ตัว มาเลี้ยง ผูกทิ้งไว้ และทำคอกใกล้กับบริเวณบ้าน ทำให้ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากการเลี้ยงโค ส่งผลกระทบทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาด้านสุขภาพ เวลาหายใจจะแสบคอ แสบจมูก เวียนศรีษะ รับประทานอาหารไม่ได้ สุขภาพจิตเสีย เป็นภูมิแพ้ ระคายเคืองตา มีขี้ตาไหลออกมาผิดปกติ และวิตกกังวลเรื่องโรคติดต่อที่จะมาจากโค เนื่องจากโคมีอาการป่วยมาก่อนหน้า../add_file/ที่ข้างเคียงนำโคจำนวน 2 ตัว มาเลี้ยง ผูกทิ้งไว้ และทำคอกใกล้กับบริเวณบ้าน ทำให้ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากการเลี้ยงโค ส่งผลกระทบทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาด้านสุขภาพ เวลาหายใจจะแสบคอ แสบจมูก เวียนศรีษะ รับประทานอาหารไม่ได้ สุขภาพจิตเสีย เป็นภูมิแพ้ ระคายเคืองตา มีขี้ตาไหลออกมาผิดปกติ และวิตกกังวลเรื่องโรคติดต่อที่จะมาจากโค เนื่องจากโคมีอาการป่วยมาก่อนหน้า
ชื่อไฟล์ : ที่ข้างเคียงนำโคจำนวน 2 ตัว มาเลี้ยง ผูกทิ้งไว้ และทำคอกใกล้กับบริเวณบ้าน ทำให้ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากการเลี้ยงโค ส่งผลกระทบทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาด้านสุขภาพ เวลาหายใจจะแสบคอ แสบจมูก เวียนศรีษะ รับประทานอาหารไม่ได้ สุขภาพจิตเสีย เป็นภูมิแพ้ ระคายเคืองตา มีขี้ตาไหลออกมาผิดปกติ และวิตกกังวลเรื่องโรคติดต่อที่จะมาจากโค เนื่องจากโคมีอาการป่วยมาก่อนหน้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ข้างเคียงนำโคจำนวน 2 ตัว มาเลี้ยง ผูกทิ้งไว้ และทำคอกใกล้กับบริเวณบ้าน ทำให้ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากการเลี้ยงโค ส่งผลกระทบทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาด้านสุขภาพ เวลาหายใจจะแสบคอ แสบจมูก เวียนศรีษะ รับประทานอาหารไม่ได้ สุขภาพจิตเสีย เป็นภูมิแพ้ ระคายเคืองตา มีขี้ตาไหลออกมาผิดปกติ และวิตกกังวลเรื่องโรคติดต่อที่จะมาจากโค เนื่องจากโคมีอาการป่วยมาก่อนหน้า../add_file/ที่ข้างเคียงนำโคจำนวน 2 ตัว มาเลี้ยง ผูกทิ้งไว้ และทำคอกใกล้กับบริเวณบ้าน ทำให้ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากการเลี้ยงโค ส่งผลกระทบทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาด้านสุขภาพ เวลาหายใจจะแสบคอ แสบจมูก เวียนศรีษะ รับประทานอาหารไม่ได้ สุขภาพจิตเสีย เป็นภูมิแพ้ ระคายเคืองตา มีขี้ตาไหลออกมาผิดปกติ และวิตกกังวลเรื่องโรคติดต่อที่จะมาจากโค เนื่องจากโคมีอาการป่วยมาก่อนหน้า
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต # ไม่ทนคนโกง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต # ไม่ทนคนโกง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ../add_file/เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต # ไม่ทนคนโกง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 11../add_file/จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 11
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScipaGdUumi2qBq1Z-WGwgbv-ouzHPDoMPfrMOVuYkMWQJ_MA/viewform file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScipaGdUumi2qBq1Z-WGwgbv-ouzHPDoMPfrMOVuYkMWQJ_MA/viewform../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScipaGdUumi2qBq1Z-WGwgbv-ouzHPDoMPfrMOVuYkMWQJ_MA/viewform
ชื่อไฟล์ : แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง../add_file/แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน../add_file/ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564../add_file/รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศให้เลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศให้เลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง../add_file/ประกาศให้เลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง
ชื่อไฟล์ : ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น ../add_file/ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศระเบียบสภา อบต.วังนกแอ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศระเบียบสภา อบต.วังนกแอ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศระเบียบสภา อบต.วังนกแอ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : omVWQdJMon34258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น ครั้งแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น ครั้งแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น ครั้งแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี../add_file/ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ชื่อไฟล์ : ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566../add_file/ประะกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
ชื่อไฟล์ : แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น../add_file/แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น../add_file/ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น../add_file/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อไฟล์ : การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่../add_file/การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่../add_file/การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่../add_file/การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtcRxPzM0MlMqYgqUReHV1n3GbKk-Y4sYkyESsafCHw/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtcRxPzM0MlMqYgqUReHV1n3GbKk-Y4sYkyESsafCHw/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtcRxPzM0MlMqYgqUReHV1n3GbKk-Y4sYkyESsafCHw/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtcRxPzM0MlMqYgqUReHV1n3GbKk-Y4sYkyESsafCHw/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtcRxPzM0MlMqYgqUReHV1n3GbKk-Y4sYkyESsafCHw/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtcRxPzM0MlMqYgqUReHV1n3GbKk-Y4sYkyESsafCHw/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VK7TFQeWwIkWKsuzWHZWFmokiYFuXJ1bZ8mlDWLwiY/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VK7TFQeWwIkWKsuzWHZWFmokiYFuXJ1bZ8mlDWLwiY/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VK7TFQeWwIkWKsuzWHZWFmokiYFuXJ1bZ8mlDWLwiY/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WajfEix7jmV7vwJqu3pplOhtHJlMnlQvM1csK0HSF6M/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WajfEix7jmV7vwJqu3pplOhtHJlMnlQvM1csK0HSF6M/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WajfEix7jmV7vwJqu3pplOhtHJlMnlQvM1csK0HSF6M/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1odQf0_zsO_pj8hiV3rtlfQ1zIoP5PLFxPiPtTxKaFH4/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1odQf0_zsO_pj8hiV3rtlfQ1zIoP5PLFxPiPtTxKaFH4/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1odQf0_zsO_pj8hiV3rtlfQ1zIoP5PLFxPiPtTxKaFH4/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DNIzKnwR_qVaMzuZJoEuE14a7W6IaOGRuOVKe2inEeM/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DNIzKnwR_qVaMzuZJoEuE14a7W6IaOGRuOVKe2inEeM/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DNIzKnwR_qVaMzuZJoEuE14a7W6IaOGRuOVKe2inEeM/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2tvUWYCmQ0HCjgojaG9Un2MatU-MitSUPWHSu2jYwQ/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2tvUWYCmQ0HCjgojaG9Un2MatU-MitSUPWHSu2jYwQ/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2tvUWYCmQ0HCjgojaG9Un2MatU-MitSUPWHSu2jYwQ/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XtWNVpUp_aUuy0nk2OC7ZbrjGdJ2-qja8MRiKlpwxQ/edit?usp=share_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XtWNVpUp_aUuy0nk2OC7ZbrjGdJ2-qja8MRiKlpwxQ/edit?usp=share_link../add_file/https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XtWNVpUp_aUuy0nk2OC7ZbrjGdJ2-qja8MRiKlpwxQ/edit?usp=share_link
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์สำรวจป้ายประกอบการค้าของผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์สำรวจป้ายประกอบการค้าของผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2566../add_file/ประชาสัมพันธ์สำรวจป้ายประกอบการค้าของผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ../add_file/ประกาศนโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : การประกาศนโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประกาศนโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ../add_file/การประกาศนโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น../add_file/แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน../add_file/การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ../add_file/ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา../add_file/อบต.วังนกแอ่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ../add_file/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป../add_file/ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2565../add_file/จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จากโครงการ "ภาชนะรักษ์โลก" งานเกษตร อบต.วังนกแอ่น ได้จัดทำ โครงการ "ภาชนะรักษ์โลก" ขึ้นโดยมีการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ที่หาได้จากป่าชุมชน เช่น ใบไม้ กาบหมาก ใบสัก ใบบัว และใบตอง เป็นต้น โดยใช้เครื่องขึ้นรูปภาชนะเป็นเครื่องจักรในการผลิต ใช้เป็นภาชนะเพื่อทดแทนการใช้จานชามพลาสติกโดยอาศัยแรงอัดและความร้อนในการขึ้นรูปภาชนะตามแบบแม่พิมพ์ โดยความร้อน และแรงอัดจะทำให้ใบไม้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว และมีความหนาแน่นสามารถนำมาใช้งานได้ การนำวัสดุเหล่านี้มาผลิตเป็นภาชนะแทนการใช้จานชามพลาสติก จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และสำคัญที่สุดคือ การช่วยลดการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 300 ปี ด้วยภาชนะชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งปัจจุบัน อบต.วังนกแอ่น กำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ รวมถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน มีความคงทน แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และสามารถส่งออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แแก่คนในชุมชนตำบลวังนกแอ่นต่อไป ท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หรือโทร 055-000876 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จากโครงการ "ภาชนะรักษ์โลก" งานเกษตร อบต.วังนกแอ่น ได้จัดทำ โครงการ "ภาชนะรักษ์โลก" ขึ้นโดยมีการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ที่หาได้จากป่าชุมชน เช่น ใบไม้ กาบหมาก ใบสัก ใบบัว และใบตอง เป็นต้น โดยใช้เครื่องขึ้นรูปภาชนะเป็นเครื่องจักรในการผลิต ใช้เป็นภาชนะเพื่อทดแทนการใช้จานชามพลาสติกโดยอาศัยแรงอัดและความร้อนในการขึ้นรูปภาชนะตามแบบแม่พิมพ์ โดยความร้อน และแรงอัดจะทำให้ใบไม้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว และมีความหนาแน่นสามารถนำมาใช้งานได้ การนำวัสดุเหล่านี้มาผลิตเป็นภาชนะแทนการใช้จานชามพลาสติก จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และสำคัญที่สุดคือ การช่วยลดการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 300 ปี ด้วยภาชนะชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งปัจจุบัน อบต.วังนกแอ่น กำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ รวมถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน มีความคงทน แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และสามารถส่งออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แแก่คนในชุมชนตำบลวังนกแอ่นต่อไป ท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หรือโทร 055-000876../add_file/ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ จากโครงการ "ภาชนะรักษ์โลก" งานเกษตร อบต.วังนกแอ่น ได้จัดทำ โครงการ "ภาชนะรักษ์โลก" ขึ้นโดยมีการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ที่หาได้จากป่าชุมชน เช่น ใบไม้ กาบหมาก ใบสัก ใบบัว และใบตอง เป็นต้น โดยใช้เครื่องขึ้นรูปภาชนะเป็นเครื่องจักรในการผลิต ใช้เป็นภาชนะเพื่อทดแทนการใช้จานชามพลาสติกโดยอาศัยแรงอัดและความร้อนในการขึ้นรูปภาชนะตามแบบแม่พิมพ์ โดยความร้อน และแรงอัดจะทำให้ใบไม้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว และมีความหนาแน่นสามารถนำมาใช้งานได้ การนำวัสดุเหล่านี้มาผลิตเป็นภาชนะแทนการใช้จานชามพลาสติก จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และสำคัญที่สุดคือ การช่วยลดการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 300 ปี ด้วยภาชนะชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งปัจจุบัน อบต.วังนกแอ่น กำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ รวมถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน มีความคงทน แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และสามารถส่งออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้แแก่คนในชุมชนตำบลวังนกแอ่นต่อไป ท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หรือโทร 055-000876
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป../add_file/สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หากเจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน 30 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หากเจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน 30 วัน ../add_file/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หากเจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน 30 วัน
ชื่อไฟล์ : ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป../add_file/ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง และตำแหน่งคนงาน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง และตำแหน่งคนงาน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง และตำแหน่งคนงาน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และประกาศการขขึ้นบบัญชีและการยกเลือกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.วังนกแอ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภารโรง และคนงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และประกาศการขขึ้นบบัญชีและการยกเลือกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.วังนกแอ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภารโรง และคนงาน../add_file/ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และประกาศการขขึ้นบบัญชีและการยกเลือกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.วังนกแอ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภารโรง และคนงาน
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2566../add_file/จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566../add_file/กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป../add_file/ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566../add_file/จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 8w9jDb5Fri44326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CSydLWUFri44143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gqt3oWaFri50340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน../add_file/รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566../add_file/อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2666 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ระยะเวลา 15 วัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2666 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ระยะเวลา 15 วัน../add_file/สภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2666 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ระยะเวลา 15 วัน
ชื่อไฟล์ : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอเชิญรับฟังการประชุมดังกล่าว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอเชิญรับฟังการประชุมดังกล่าว ../add_file/สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จึงขอเชิญรับฟังการประชุมดังกล่าว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ะกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ะกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565../add_file/ะกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565../add_file/ประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี 2565 สมัยที่ 3
ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง../add_file/ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง
ชื่อไฟล์ : ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ../add_file/ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Vm0A9WbTue23717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 9N1EnxsTue24633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565../add_file/จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : 26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"../add_file/26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
ชื่อไฟล์ : ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : X8WT0A3Wed64533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565../add_file/แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฎจราจร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฎจราจร../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฎจราจร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : pFOJKsKFri60110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YaRqnHMFri60234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง../add_file/ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563../add_file/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2563
ชื่อไฟล์ : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คสล.เดิมที่ดินนายเพา แจ่มชาวนา ถึงบ้านนายเสน่ห์ สอนง่าย หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คสล.เดิมที่ดินนายเพา แจ่มชาวนา ถึงบ้านนายเสน่ห์ สอนง่าย หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คสล.เดิมที่ดินนายเพา แจ่มชาวนา ถึงบ้านนายเสน่ห์ สอนง่าย หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ประกาศสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศสรุปการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3
ชื่อไฟล์ : เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 7 ราย กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 7 ราย กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน 7 ราย กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น../add_file/ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักปลัด อบต.วังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : องค์ความรู้ "การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน" โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์ความรู้ "การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน" โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ../add_file/องค์ความรู้ "การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน" โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง ร้องทุกข์ควันจากเตาถ่าน วันที่ 7 กันยายน 2566 เรียนท่ายนายก ชัยยนต์ มาชัยนาม จากที่ได้เคยมีการร้องเรียนเรื่องควันจากเตาเผาถานที่ติดกับวัดป่าวังแสงธรรม และติดกับชุมชนมีทั้งเด็กและคนป่วย คนชรา ซึ่งตอนนี้สุขภาพร่างกายป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เด็กต้องเป็นโรคปอด ก่อนหน้านี้แจ้งไปแล้วรอบหนึงเหมือนจะหยุดไปพักหนึง ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเผาเหมือนเดิม แจ้งทางผู้ใหญสุเทพแล้วก็ไม่มีการแก้ไขอะไรให้เลย(ไม่รู้จะมีไว้ทำมั้ย) ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพูดก็ไม่ได้หัวหมอใส่อีก บ้านที่เผาชื่อนางเฉลิม ผ่องนาค รบกวนท่านจัดการให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นใจและช่วยเหลือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง ร้องทุกข์ควันจากเตาถ่าน วันที่ 7 กันยายน 2566 เรียนท่ายนายก ชัยยนต์ มาชัยนาม จากที่ได้เคยมีการร้องเรียนเรื่องควันจากเตาเผาถานที่ติดกับวัดป่าวังแสงธรรม และติดกับชุมชนมีทั้งเด็กและคนป่วย คนชรา ซึ่งตอนนี้สุขภาพร่างกายป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เด็กต้องเป็นโรคปอด ก่อนหน้านี้แจ้งไปแล้วรอบหนึงเหมือนจะหยุดไปพักหนึง ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเผาเหมือนเดิม แจ้งทางผู้ใหญสุเทพแล้วก็ไม่มีการแก้ไขอะไรให้เลย(ไม่รู้จะมีไว้ทำมั้ย) ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพูดก็ไม่ได้หัวหมอใส่อีก บ้านที่เผาชื่อนางเฉลิม ผ่องนาค รบกวนท่านจัดการให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นใจและช่วยเหลือ ../add_file/เรื่อง ร้องทุกข์ควันจากเตาถ่าน วันที่ 7 กันยายน 2566 เรียนท่ายนายก ชัยยนต์ มาชัยนาม จากที่ได้เคยมีการร้องเรียนเรื่องควันจากเตาเผาถานที่ติดกับวัดป่าวังแสงธรรม และติดกับชุมชนมีทั้งเด็กและคนป่วย คนชรา ซึ่งตอนนี้สุขภาพร่างกายป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เด็กต้องเป็นโรคปอด ก่อนหน้านี้แจ้งไปแล้วรอบหนึงเหมือนจะหยุดไปพักหนึง ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเผาเหมือนเดิม แจ้งทางผู้ใหญสุเทพแล้วก็ไม่มีการแก้ไขอะไรให้เลย(ไม่รู้จะมีไว้ทำมั้ย) ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพูดก็ไม่ได้หัวหมอใส่อีก บ้านที่เผาชื่อนางเฉลิม ผ่องนาค รบกวนท่านจัดการให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นใจและช่วยเหลือ
ชื่อไฟล์ : อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น รายละเอียดตามประกาสอำเภอวังทอง ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น รายละเอียดตามประกาสอำเภอวังทอง ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 ../add_file/อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น รายละเอียดตามประกาสอำเภอวังทอง ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
ชื่อไฟล์ : อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น../add_file/อำเภอวังทอง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : วันศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 อบต.วังนกแอ่น จะจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ของเกษตร ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในตำบลวังนกแอ่น โดยการจัดตลาดนัดชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ณ ลานหน้าศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 06.00 ณ เป็นต้นไป หากท่านใดมีความประสงค์จะนำสินค้ามาจำหน่าย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 อบต.วังนกแอ่น จะจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ของเกษตร ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในตำบลวังนกแอ่น โดยการจัดตลาดนัดชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ณ ลานหน้าศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 06.00 ณ เป็นต้นไป หากท่านใดมีความประสงค์จะนำสินค้ามาจำหน่าย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ../add_file/วันศุกร์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 อบต.วังนกแอ่น จะจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ของเกษตร ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ในตำบลวังนกแอ่น โดยการจัดตลาดนัดชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ณ ลานหน้าศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 06.00 ณ เป็นต้นไป หากท่านใดมีความประสงค์จะนำสินค้ามาจำหน่าย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อไฟล์ : เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง ราย นางธมลวรรณ เทียนทอง พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง ราย นางธมลวรรณ เทียนทอง พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป../add_file/ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง ราย นางธมลวรรณ เทียนทอง พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ มาตรการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
ชื่อไฟล์ : ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.wangnokan.go.th/index/?page=announce6081 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.wangnokan.go.th/index/?page=announce6081../add_file/https://www.wangnokan.go.th/index/?page=announce6081
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.wangnokan.go.th/index/?page=announce7630 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.wangnokan.go.th/index/?page=announce7630../add_file/https://www.wangnokan.go.th/index/?page=announce7630
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.wangnokan.go.th/index/?page=article6279 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.wangnokan.go.th/index/?page=article6279../add_file/https://www.wangnokan.go.th/index/?page=article6279
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.wangnokan.go.th/index/?page=iframe_web_s5016 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.wangnokan.go.th/index/?page=iframe_web_s5016../add_file/https://www.wangnokan.go.th/index/?page=iframe_web_s5016
ชื่อไฟล์ : รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารสวนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารสวนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566../add_file/รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารสวนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน../add_file/รายงานข้อมูลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
ชื่อไฟล์ : เกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ติดตามข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) หรือโทรสายด่วนได้ที่ 1368 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ติดตามข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) หรือโทรสายด่วนได้ที่ 1368../add_file/เกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ติดตามข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) หรือโทรสายด่วนได้ที่ 1368
ชื่อไฟล์ : รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566../add_file/รายงานรายละเอียดเงินสะสมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น../add_file/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เอกสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ "การประหยัดพลังงานน้ำ" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ "การประหยัดพลังงานน้ำ"../add_file/เอกสารประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ "การประหยัดพลังงานน้ำ"
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน../add_file/วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน "งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก../add_file/ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
ชื่อไฟล์ : ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น../add_file/ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHCrvAEX0eqYix66qlOc643Tx7_5WI0_rC_03iXAwP_JsNw/viewform?usp=sf_link file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHCrvAEX0eqYix66qlOc643Tx7_5WI0_rC_03iXAwP_JsNw/viewform?usp=sf_link../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHCrvAEX0eqYix66qlOc643Tx7_5WI0_rC_03iXAwP_JsNw/viewform?usp=sf_link
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1ugwMwwmqoLWuTs5zh0N4jUtBuM5AwDE0UWH0IQknYLw/edit file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1ugwMwwmqoLWuTs5zh0N4jUtBuM5AwDE0UWH0IQknYLw/edit../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1ugwMwwmqoLWuTs5zh0N4jUtBuM5AwDE0UWH0IQknYLw/edit
ชื่อไฟล์ : UqxmVkKMon33019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 82jDxhtThu21153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 11-12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น และขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน สนับสนุนของขวัญ ขนม อาหารและเครื่องดื่ม "มอบความสุขให้แก่เด็กๆ" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 11-12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น และขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน สนับสนุนของขวัญ ขนม อาหารและเครื่องดื่ม "มอบความสุขให้แก่เด็กๆ" ../add_file/ วันที่ 11-12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น และขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน สนับสนุนของขวัญ ขนม อาหารและเครื่องดื่ม "มอบความสุขให้แก่เด็กๆ"
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น../add_file/ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567../add_file/รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน../add_file/รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อไฟล์ : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน../add_file/รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 5dOBlsoTue22311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://sites.google.com/d/1UuNw7yiKC7xJ9fgRDTkkx_15pekbjd-I/p/1TCaMu4r7kpW4NFA2LIGsUpaDOnYHuBWm/edit file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://sites.google.com/d/1UuNw7yiKC7xJ9fgRDTkkx_15pekbjd-I/p/1TCaMu4r7kpW4NFA2LIGsUpaDOnYHuBWm/edit../add_file/https://sites.google.com/d/1UuNw7yiKC7xJ9fgRDTkkx_15pekbjd-I/p/1TCaMu4r7kpW4NFA2LIGsUpaDOnYHuBWm/edit
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)../add_file/ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ชื่อไฟล์ : ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)../add_file/ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 1../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 1
ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 1../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 1
ชื่อไฟล์ : การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567../add_file/การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : tfAsg08Mon33352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป../add_file/ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 3. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 4. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 3. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 4. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา../add_file/อบต.วังนกแอ่น รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 3. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 4. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร นำสินค้ามาจำหน่ายภายใต้ กิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น ในวันพุธ ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ลานหน้าศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร นำสินค้ามาจำหน่ายภายใต้ กิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น ในวันพุธ ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ลานหน้าศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร นำสินค้ามาจำหน่ายภายใต้ กิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น ในวันพุธ ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ลานหน้าศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/1ugwMwwmqoLWuTs5zh0N4jUtBuM5AwDE0UWH0IQknYLw/viewform?edit_requested=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/1ugwMwwmqoLWuTs5zh0N4jUtBuM5AwDE0UWH0IQknYLw/viewform?edit_requested=true../add_file/https://docs.google.com/forms/d/1ugwMwwmqoLWuTs5zh0N4jUtBuM5AwDE0UWH0IQknYLw/viewform?edit_requested=true
ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHCrvAEX0eqYix66qlOc643Tx7_5WI0_rC_03iXAwP_JsNw/viewform?pli=1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHCrvAEX0eqYix66qlOc643Tx7_5WI0_rC_03iXAwP_JsNw/viewform?pli=1../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHCrvAEX0eqYix66qlOc643Tx7_5WI0_rC_03iXAwP_JsNw/viewform?pli=1
ชื่อไฟล์ : https://www.wangnokan.go.th/index/load_data/?doc=14761 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.wangnokan.go.th/index/load_data/?doc=14761../add_file/https://www.wangnokan.go.th/index/load_data/?doc=14761
ชื่อไฟล์ : การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567../add_file/การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : MWVxdJmThu90533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : rM9Oj6yThu90922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566../add_file/การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร "อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด และผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลวังนกแอ่น จำนวน 100 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร "อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด และผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลวังนกแอ่น จำนวน 100 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00../add_file/อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตำบลวังนกแอ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร "อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด และผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลวังนกแอ่น จำนวน 100 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00
ชื่อไฟล์ : อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าต่างๆ นำสินค้ามาจำหน่าย ณ ลานหน้าศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าต่างๆ นำสินค้ามาจำหน่าย ณ ลานหน้าศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป../add_file/อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าต่างๆ นำสินค้ามาจำหน่าย ณ ลานหน้าศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยขณะนี้ชาวบ้านวังกระบากบริเวณหน้าค่ายสฤษดิ์เสนาฯ มีความเดือดร้อนด้านการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมากเนื่องจากประปาหมู่บ้านที่ปล่อยมาให้ใช้สกปรกมาก มีสีแดง (ตามรูปภาพFile แนบ) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภค บริโภคได้ ทางเราได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการประปาแล้ว ไม่ได้รับการแก้ปัญหาใดๆเลย และยังพลักภาระบอกให้ชาวบ้านไปซื้อเครื่องกรองน้ำใช้เอง แต่่เนื่องจากสภาพน้ำที่ปล่อยมาให้ใช้นั้น เครื่องกรองน้ำราคาแพงก็เอาไม่อยู่แน่นอน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยขณะนี้ชาวบ้านวังกระบากบริเวณหน้าค่ายสฤษดิ์เสนาฯ มีความเดือดร้อนด้านการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมากเนื่องจากประปาหมู่บ้านที่ปล่อยมาให้ใช้สกปรกมาก มีสีแดง (ตามรูปภาพFile แนบ) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภค บริโภคได้ ทางเราได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการประปาแล้ว ไม่ได้รับการแก้ปัญหาใดๆเลย และยังพลักภาระบอกให้ชาวบ้านไปซื้อเครื่องกรองน้ำใช้เอง แต่่เนื่องจากสภาพน้ำที่ปล่อยมาให้ใช้นั้น เครื่องกรองน้ำราคาแพงก็เอาไม่อยู่แน่นอน ../add_file/ด้วยขณะนี้ชาวบ้านวังกระบากบริเวณหน้าค่ายสฤษดิ์เสนาฯ มีความเดือดร้อนด้านการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมากเนื่องจากประปาหมู่บ้านที่ปล่อยมาให้ใช้สกปรกมาก มีสีแดง (ตามรูปภาพFile แนบ) ไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภค บริโภคได้ ทางเราได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการประปาแล้ว ไม่ได้รับการแก้ปัญหาใดๆเลย และยังพลักภาระบอกให้ชาวบ้านไปซื้อเครื่องกรองน้ำใช้เอง แต่่เนื่องจากสภาพน้ำที่ปล่อยมาให้ใช้นั้น เครื่องกรองน้ำราคาแพงก็เอาไม่อยู่แน่นอน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล **../add_file/** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล **
ชื่อไฟล์ : ** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล **../add_file/** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล **
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล **../add_file/** กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ จะมีไฟล์ Excel ปรากฏขึ้น ให้กดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าสู่ข้อมูล **
ชื่อไฟล์ : ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17 วัน ????สนใจสมัคร ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ตามรายละเอียด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17 วัน ????สนใจสมัคร ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ตามรายละเอียด../add_file/ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17 วัน ????สนใจสมัคร ได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 ตามรายละเอียด
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 2567../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/ 2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น../add_file/ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567../add_file/ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากกลิ่นอุจจาระสุนัขและสุนัขเห่าเสียงดัง เพราะข้างบ้านเลี้ยงสุนัขจำนวน 6ตัว ขอให้ อบต.ช่วยตรวจสอบบ้านนางชอุ่ม คำด่านซ้าย หลังแรกซอย5ฝั่งตรงข้าม ศพด.บ้านวังดินสอ หมู่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากกลิ่นอุจจาระสุนัขและสุนัขเห่าเสียงดัง เพราะข้างบ้านเลี้ยงสุนัขจำนวน 6ตัว ขอให้ อบต.ช่วยตรวจสอบบ้านนางชอุ่ม คำด่านซ้าย หลังแรกซอย5ฝั่งตรงข้าม ศพด.บ้านวังดินสอ หมู่ 1 ../add_file/ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากกลิ่นอุจจาระสุนัขและสุนัขเห่าเสียงดัง เพราะข้างบ้านเลี้ยงสุนัขจำนวน 6ตัว ขอให้ อบต.ช่วยตรวจสอบบ้านนางชอุ่ม คำด่านซ้าย หลังแรกซอย5ฝั่งตรงข้าม ศพด.บ้านวังดินสอ หมู่ 1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567../add_file/การเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประธานสภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประธานสภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ../add_file/ประธานสภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : ประธานสภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประธานสภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป../add_file/ประธานสภา อบต.วังนกแอ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 กำหนดระยะเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป