ชื่อเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับปีงบประมาณ 2566

ชื่อไฟล์ : wrml6etMon64136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้