ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น
รายละเอียด : อบต.วังนกแอ่น ขอเชิญชวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าต่างๆ นำสินค้ามาจำหน่าย ณ ลานหน้าศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : 2Rn20IbMon112546.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้