หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
วิสัยทัศน์ อบต.วังนกแอ่น
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
2
 
ข่าวสารในตำบล
 

 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  
 

ด้วยจังหวัดพิษณุโลกแจ้งว่า คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีมติให้แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามคำพิพากษษศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 323/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 1451/2562 ให้คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0018.1/275 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 14.43 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-000-876
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10