หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
วิสัยทัศน์ อบต.วังนกแอ่น
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
2
 
 
ประชากรตำบลวังนกแอ่น มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี

วันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม จัดงานทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน

วันสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดพิธีรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

แห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเพื่อให้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีศาสนสถานอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 37 แห่ง

วัด ( หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,19 ) จำนวน 8 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 29 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีสถานศึกษาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 19 )

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 6 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,6,7,9,20)

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ( หมู่ที่ 1,2,10,11,13 )

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ( สังกัด อบต.วังนกแอ่น จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 1,4,6 ) ( สังกัด กรมรบพิเศษที่ 4 จำนวน 1 แห่ง )
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง
  ( หมู่ที่ 10,16,19 ,20)      

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

ที่พักสายตรวจ จำนวน 3 แห่ง
  ( หมู่ที่ 2,3, สวนรุกขชาติสกุโณทยาน)

ศูนย์ อปพร.ตำบลวังนกแอ่น      
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-000-876
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10