หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเดชา ใจน้ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายขุนแผน บานเย็นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางลัดดาพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธเนศ ศรีปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางปรารถนา ขันทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม