หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
วิสัยทัศน์ อบต.วังนกแอ่น
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
2
 

 นายเดชา ใจน้ำ
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
 
 


นายวสันต์ หงษ์กลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 


นางสาวอารีย์บัณฑ์ บรรดาศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายบัญชา สายคำเลิศ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายสุรายุทธ ปิ่นเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางเยาวรัตน์ เชื้อเมืองพาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกนกวรรณ สนิทพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ส.อ.สมชาย ปั้นคล้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพีระวรรณ มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธนากานต์ สอนอินทร์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวอิสรา บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรทิพย์ ฉลอม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายธีรภาพ พรหมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสามรถ สนมฉ่ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


ศุภชัย กันมา
พนักงานขับรถยนต์


นายสองแคว ขุนจารย์
พนักงานขับรถยนต์


นายสุภาพ ท้วมไชยนาม
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายนโยบายและแผน
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุนทร มหาโยธี
คนงานทั่วไป


นายพรชัย สินอินทร์
คนงานทั่วไป


นางบุญถม ศรีพันอ้วน
คนสวน


นางสาวภาวดี เสงี่ยมงาม
ภารโรง
 
 
 
 
 
 

สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-000-876
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10