หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
วิสัยทัศน์ อบต.วังนกแอ่น
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
2
 
 
 
 
 
พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลถูกวิธี
 
 
 
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
   
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา
   
จัดสถานที่เล่นกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน/ เยาวชน
 
 
 
 
ส่งเสริมอาชีพ/รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
   
ให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับประชาชน
   
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
 
 
 
 
พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
   
ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-000-876
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10