หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
วิสัยทัศน์ อบต.วังนกแอ่น
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
2
 
 

ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง
 

ประชาชนในตำบลมีระบบน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง

ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน) จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรคมนาคม จำนวน 6 แห่ง
 
สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดีแทค จำนวน 5 แห่ง
 
สถานีรีเลย์สัญญานโทรศัพท์ระบบ ดิจิตตอลจีเอสเอ็ม จำนวน 1 แห่ง
 

ปั๊มน้ำมัน (PTT)( หมู่ที่ 19 ) จำนวน 1 แห่ง

เครื่องปั้นดินเผา ( หมู่ที่ 1 ) จำนวน 5 แห่ง