ชื่อเรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.85-008 สายบ้านปากน้ำปอย - บ้านน้ำพรม หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 4

ชื่อไฟล์ : LRnzkyiFri42737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้