องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
find_in_page ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภา อบต.วังนกแอ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศให้เลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น