องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
find_in_page ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภา อบต.วังนกแอ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศให้เลขานุการสภา อบต.วังนกแอ่น พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1