messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 111
นายสวาท สุขทัศน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นางจิดาภรณ์ คงอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นายสมาน จูบ้านไร่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 099 417 7537

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น