messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box กองช่าง
นายธเนศ ศรีปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายเวหา สุรพงษ์รัตน์
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธนพล เอี่ยมสำอางค์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(ว่าง)
วิศวกร
นายเอกพงศ์ พลรบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคำรณ แตนศรี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปฏิพัทธ์ แก้วสายัณห์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางมงคล ผลบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น