messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.85-008 สายบ้านปากน้ำปอย - บ้านน้ำพรม หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านวังตาด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
ปาระกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียนหมู๋ ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 156 |
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซอย 12 ข้างวัดวังดินสอ จากถนน คสล.เดิมถึง ที่ดินนายเผียน จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 124 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจากบ้าานนางเม็ดแตง ขวัญคุ้ม ถึง สะพานสลิงไปแก่งใต้ หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จากบ้านนางสำลี ลาคำ ถึง สะพานสลิงไปวัด หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 78 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายบ้านนายเสน่ห์ ช่วยการ ถึง ถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายสุวิทย์ ทิมบึงพร้าว หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายเขาหวด จากที่ดินนายสบาย พิมเสน ถึง ที่ดินนายสมเพียร นันทะพรม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ที่ดินนายวิเชียร แสนวันนา ถึง คสล.เดิม ที่ดินนายอันชัน นามมนตรี หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 79 |
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนายสาคร เปลื้องภัย หมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิ ถึง บริเวณที่ดินครูพิษณุ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา (บาดาล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63 |
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา (บาดาล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพรม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบริเวณบ้านนางสั้นฯ หมู่ที่ 19 บ้านวังกระบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62 |
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.ห้วยแม่ลับฯ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนนเดิมถึงคลองสาธารณะฯ หมู่ที่ 19 บ้านวังกระบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น