องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านวังตาด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ปาระกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียนหมู๋ ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซอย 12 ข้างวัดวังดินสอ จากถนน คสล.เดิมถึง ที่ดินนายเผียน จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจากบ้าานนางเม็ดแตง ขวัญคุ้ม ถึง สะพานสลิงไปแก่งใต้ หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก จากบ้านนางสำลี ลาคำ ถึง สะพานสลิงไปวัด หมู่ที่ 11 บ้านป่ามะกรูด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายบ้านนายเสน่ห์ ช่วยการ ถึง ถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายสุวิทย์ ทิมบึงพร้าว หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายเขาหวด จากที่ดินนายสบาย พิมเสน ถึง ที่ดินนายสมเพียร นันทะพรม หมู่ที่ 4 บ้านน้ำพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม ที่ดินนายวิเชียร แสนวันนา ถึง คสล.เดิม ที่ดินนายอันชัน นามมนตรี หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนายสาคร เปลื้องภัย หมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิ ถึง บริเวณที่ดินครูพิษณุ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา (บาดาล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา (บาดาล) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพรม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบริเวณบ้านนางสั้นฯ หมู่ที่ 19 บ้านวังกระบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.ห้วยแม่ลับฯ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนนเดิมถึงคลองสาธารณะฯ หมู่ที่ 19 บ้านวังกระบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ดินนายจรัญ ทับแสงฯ หมู่ที่ 14 บ้านซำนกเหลือง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 20 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น