องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [29 มีนาคม 2566]
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ [27 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ อบต.วังนกแอ่น [24 มีนาคม 2566]
โครงการเตรียมความพร้อมการสำรวจขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว พื้นที่ตำบลวังนกแอ่น [23 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo เอกสารประชาสัมพันธ์การใช้มือถือขณะขับรถ
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo เอกสารประชาสัมพันธ์การถูกคุมคามทางเพศออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo เอกสารประชาสัมพันธ์กรณีเด็กถูกเพื่อนหรือรุ่นพี่กลั่นแกล้งในโรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านวังตาด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file ปาระกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียนหมู๋ ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซอย 12 ข้างวัดวังดินสอ จากถนน คสล.เดิมถึง ที่ดินนายเผียน จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2556 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview42

cloud_done แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโปร่งพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ถนน คสล. 2 ข้างทาง บริเวณที่ดินของนายบรรเจิด-บริเวณที่ดินนางน้อย คำผิว หมู่ที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2522 และการขออนุญาต ตาม พรบ.การขุดดินถมดิน จำนวน 25 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16

cast rss egp
รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview