องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยอำเภอ ปลัดอำเภอ... [2 ตุลาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำตำบลวังนกแอ่น ครั้งที่ 1/2566 [29 กันยายน 2566]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย จังหวัดพิษณุโลก (Thai National flag day) [28 กันยายน 2566]
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูณณาการ (กบอ.) ในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) [27 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดชุมชนคนพอเพียง" ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
find_in_page ประกาศ เรียกประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview459
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview286

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านวังตาด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
insert_drive_file ปาระกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียนหมู๋ ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซอย 12 ข้างวัดวังดินสอ จากถนน คสล.เดิมถึง ที่ดินนายเผียน จันทร์น้ำคบ หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview57

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2556 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview63

cloud_done แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโปร่งพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ถนน คสล. 2 ข้างทาง บริเวณที่ดินของนายบรรเจิด-บริเวณที่ดินนางน้อย คำผิว หมู่ที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2522 และการขออนุญาต ตาม พรบ.การขุดดินถมดิน จำนวน 25 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26

cast rss egp