องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file การปรับปรุงการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file การนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น