messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
info ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลวังนกแอ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่น

ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น